Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A jelentkezés folyamatával és a tréningekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (csoportanalizis.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://csoportanalizis.hu/adatkezelesi-tajekoztato/2018. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A szolgáltató adatai

Kata Bt. (Megbízott)
Székhely: 4482, Kótaj, Bodóhegyi u. 102
Adószám: 25640373-1-15, kisadózó
Cégjegyzékszám: 15-06-080885
Tel: 00 36 30 364 0 364
Email: info KUKAC csoportanalizis.hu
Képviselő: Tamás Katalin

Tréning regisztráció és részvételi feltételek

Kata Bt. (Szervező)
Székhely: 4482, Kótaj, Bodóhegyi u. 102
KISADÓZÓ
Adószám: 25640373-3-15
Cg.: 15-06-080885
Tel: 00 36 30 364 0 364
Képviselő: Tamás Katalin

Regisztráció

A tréningen részt venni szándékozó regisztrál a kiválasztott tréningre. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció menete:

 1. Adatok – A csoportanalizis.hu oldalon a regisztráló megadja, hogy melyik tréningen szeretne részt venni, valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, számlázási címét.  A jelentkezés beküldésével a tréningrésztvevő beleegyezik az ÁFA mentes számla elektronikus úton történő fogadásába.
 2. Előleg
  1. 1-2-3 napos tréning, 6-10 alkalmas tréning – Az adatok megküldésekor a részvételi díj 50%-ának megfelelő összegű előleget fizet be a Szervező Tiszántúli Takaréknál vezetett 68700054-10509483 sz. számlájára, Kata Bt. névre átutalással, vagy online bankkártyával. A regisztráció az utalások beérkezési sorrendjében történik.
  2. Féléves tréning – A csoportba jelentkező 2017. november végén egyéni interjún vesz részt. Amennyiben felvételt nyer a csoportba, az előleg összege a Szervező Tiszántúli Takaréknál vezetett 68700054-10509483 sz. számlájára, Kata Bt. névre fizetendő online bankkártyával vagy átutalással.

Fizetési módok

 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a tréningen való részvételre.
 • Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

A tréningrésztvevő mind az adatok, mind az utalás beérkezéséről emailes értesítést kap. Az utalás beérkeztéről szóló értesítő email tartalmazza a nyomtatható ÁFA mentes előlegszámlát is. A regisztráció az előleg beérkeztével válik teljessé. A tréningrésztvevő a tréning dátuma előtti hetedik-negyedik nap között emailben értesítést kap a tréning részletes információival (helyszín, kapukód, parkolás, ebéd, szünetek, hogyan készüljünk, stb).

Lemondás – 1, 2 vagy 3 napos tréning

A tréningrésztvevő lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A tréning Szervezője lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (asszertivitás tréningek: minimum 6 fő, konfliktuskezelési tréningek: minimum 18 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja.

Lemondás – 6 és 10 alkalmas, féléves tréning

A tréningrésztvevő lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 28 nappal, azaz 672 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 14-28 nappal, azaz 336-672 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A tréning Szervezője lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 6 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja.

A tréning

A tréningre regisztrált résztvevő a tréning első alkalmán készpénzben rendezi a teljes részvételi díjból fennmaradó részt. A végszámla (szintén elektronikus és ÁFA mentes) a befejezett tréning dátumához képest legkésőbb két napon belül, e-mailben érkezik a tréning Szervezőjétől a regisztráció során megadott email címre.

Amennyiben a résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Ajándékutalvány

 1. Az ajándékutalványok konkrét összegre, vagy egy adott tréningfajtára (pl.: 1 napos, 10 alkalmas) szólnak.
 2. Az ajándékutalványok 3 hónapig amennyiben nem szerepel rajtuk lejárat, vagy a rajtuk szereplő időpontig érvényesek.
 3. Regisztrációkor az Ajándékozó mind a tréningrésztvevő, mind a saját adatait (név, email, telefonszám, számlázási cím) elküldi a www.csoportanalizis.hu weboldal Jelentkezés menüpontja alatt. A megjegyzés rovatban, vagy telefonon további részletek egyeztetése lehet szükséges.
 4. Az adatok megküldését követően az Ajándékozó az ajándékutalvány összegének megfelelő banki utalást kezdeményez Szervező Tiszántúli Takaréknál vezetett 68700054-10509483 sz. számlájára, Kata Bt. névre, vagy pedig online bankkártyával fizet.
 5. Szervező nyomtatható Ajándékutalványt küld az Ajándékozó által megadott email címre.  Ebben az emailben a fenti adatokkal elkészült ÁFA mentes előlegszámlát is küldi a Szervező.
 6. A Megajándékozott felveszi a kapcsolatot a Szervezővel, és jelzi, melyik tréningre szeretne jönni. A regisztrációnak ez a végső lépése, ennek sorrendjében lehet bekerülni a tréningekre. Érdemes legalább egy hónappal az adott tréning előtt bejelentkezni, hogy biztosan legyen hely.
 7. A Szervező pár nappal a tréning előtt a Regisztrációkor megadott, vagy a Megajándékozott által külön közölt emailcímre elküldi a tréningrészvétel részletesebb információit (kapucsengő, parkolás, hogyan készüljek, …).

Egyéni Skype konzultáció feltételei

A konzultációs idő alkalmanként 50 perc. Konzultációs lépések:

 1. Kapcsolatfelvétel emailben vagy telefonon (probléma átbeszélése, megoldási lehetősések tisztázása, telefonos időpontegyeztetés a konzultációra).
 2. A konzultáció díjának átutalása online bankkártyával vagy átutalással. (Adatok: Tiszántúli Takarék, Kata Bt, 68700054-10509483, külföldről BIC: TAKBHUHB, IBAN: HU18 6870 0054 1050 9483 0000 0000 vagy PayPal.)
 3. Az utalás beérkezésének határideje 24 óra a konzultáció megkezdése előtt.
 4. A kliens fölveszi Tamás Katalint (tamaskatalin) partnernek a Skype szolgáltatásban.
 5. A kliens az, aki a megbeszélt időben hívja Tamás Katalint Skype-on keresztül.
 6. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem jó az időpont, a lemondás legkésőbb 24 órával a konzultáció előtt fogadható el. Amennyiben a lemondás a konzultáció kezdete előtt levesebb mint 24 órával történik, úgy az óra megtartottnak számít.

Honlap felhasználás feltételei

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A csoportanailzis.hu weboldalon található információk a Kata Bt. (4481 Kótaj, Bodóhegyi út 102.) és ügyvezetőjének a tulajdona, szellemi terméke (Tulajdonosok). A weboldalon való böngészéssel a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonosok a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag a saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá ezen weboldalon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy felhasználásához. Kivétel képez ez alól az a magánszemély, vagy cég, akinek a tulajdonosok írásbeli engedélyt adtak a tartalmak felhasználásához.

A felhasználás szokványos esetei:

 • Viszonteladói élő, aláírt és kétoldalú szerződés.
 • Médiák és hirdetési felületek, szerződésben rögzített módja alapján.
 • Egyéb esetek, melyek tartalmazzák a felhasználásra vonatkozó engedélyeket.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkezésének magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (domain, vagy aldomain ebben az esetben oldalnak minősül) napi 50.000Ft + ÁFA kötbért számlázunk a felhasználónak.

Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes tartalom 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Ha tört oldalak, vagy mondatok kerülnek megjelenítésre, úgy a kötbér mértéke szavanként napi 100Ft+ ÁFA.

A kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesül a felhasználó abban az esetben sem, ha a jognyilatkozat ismeretlenségére hivatkozik, mivel a weboldal tartalma közjegyzői hitelesített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre évente 4 alkalommal, vagy időszakosan. A közjegyzői kiadmányok jelentik a bizonyítási eljárás alapját. A tartalmak átvételével a felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a https://csoportanalizis.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon olvasható.