Csoportanalitikus képzés – 2017. szeptember

Analitikus csoportterápia Együd Péterrel
Csoportterápia Budapesten Együd Péterrel
2018-03-22

Csoportvezetők:

 Barcy Magdolna, Horváth Klára

Első alkalom:

2017. szeptember

Helyszín:

Budapest, VIII. kerület, II. János Pál Pápa tér 8.

Jelentkezés:

Hosszú Éva, 
csakitkepzes@gmail.com

Óradíj:

 1800 Ft/óra

Jelentkezési határidő:

2017. július 31.

A Csoportanalitikus és Kiképző Társaság 2017. szeptemberében csoportvezetői és módszerspecifikus csoportanalitikus képzést indít önismereti csoport és elméleti szeminárium formájában. A képzés beszámítható a szakpszichológus és a pszichoterapeuta képzésbe is.

A csoportanalitikus képzés vezetői

Az önismereti csoportot Barcy Magdolna, az elméleti szemináriumot dr Horváth Klára vezeti. 

Barcy Magdolna és dr. Horváth Klára csoportvezetők

A képzés felépítése

A képzési program tanévenként öt, péntek-szombati napokon tartott, 2 napos képzési blokk formájában valósul meg. Az egyes blokkok sajátélménycsoportokból, nagycsoportból, szemináriumokból és előadásokból épülnek fel. A képzési szintek folytatólagosan épülnek egymásra. A szupervíziós csoportok, vagy egyéni szupervíziók a képzési blokkokon kívül szerveződnek. A záróvizsga minden szinten egy esettanulmány megvédésével történik.

Csoportanalitikus képzési szintek

Csoportvezető szint: 2 éves /10 blokk/

Olyan felsőfokú végzettségűek, vagy hallgatók számára, akik egészségesekkel, segítő és önismereti célkitűzéssel-, vagy a klinikumban kiegészítő csoportokkal – pl. szocioterápiás, kreatív terápiás csoportok – foglalkoznak. Képzési  követelmények: 150 óra sajátélménycsoport, 100 óra elmélet, 60 óra /2 x 30 órában is lehetséges két csoportról/ szupervízió egészségesekkel folytatott személyiségfejlesztő csoportfolyamatról, vagy a klinikumban kiegészítő csoportmunkáról.

Csoportpszichoterapeuta – pszichoterapeuta szakvizsgához szükséges – szint: 3 éves /15 blokk/

Orvosok, pszichológusok számára a pszichoterapeuta szakvizsga letételéhez szükséges rész a módszerspecifikus képzésből. Képzési követelmények: 250 óra sajátélménycsoport, 150 óra elmélet, 60 óra szupervízió minimum 80 órás ambuláns betegcsoport  munkafolyamatáról.

Csoportanalitikus pszichoterapeuta szint: 4  éves /20 blokk/

Olyan orvosok és pszichológusok számára, akik a klinikumban vagy más területen önálló csoportanalitikusként kívánnak dolgozni. Képzési követelmények: 320 óra sajátélménycsoport, 200 óra elmélet, 2 x 60 óra szupervízió 2 csoport munkafolyamatáról, melyek közül az egyik  legalább 80 óra időtartamú ambuláns betegcsoport,  önálló vezetéssel. A csoportanalitikus képzettség eléréséhez a pszichoterapeuta szakvizsga letétele is szükséges.

Vizsgák

Mindhárom képzési szinten tanévenként szemináriumdolgozattal kell vizsgázni (2 téma kifejtése 2-3 oldalon), az adott képzési szint végén záróvizsgát kell tenni esettanulmány megvédésével. Tanévenként maximum egy képzési blokknak megfelelő időt lehet hiányozni, a tandíjat hiányzás esetén is ki kell fizetni. Záróvizsgára a CSAKIT Tanulmányi Bizottságánál kell bejelentkezni, a dolgozatot két példányban, minimum két héttel a vizsga időpontja előtt kell leadni. Vizsgázni a szupervízió befejezése után maximum 3 évvel lehet.

A csoportanalitikus képzés beszámíthatósága

A képzés beszámítható a klinikai szakpszichológus-képzésbe és a pszichoterapeuta-képzésbe  is. A képzést a Semmelweis Egyetem és az Európai Pszichoterápiás  Szövetség akkreditálta. A   végzett csoportanalitikusok akkreditált klinikai tanfolyam – pl. Tündérhegyi Pszichoterápiás Képzés –  elvégzése és a pszichoterápiás szakvizsga letétele után az Európai Pszichoterápiás Diplomára /ECP/ is jogosultak.

Óradíj és jelentkezés

A CSAKIT óradíja jelenleg 1800 Ft/óra. Jelentkezés Hosszú Évánál emailben, az alábbi adatokkal (csakitkepzes@gmail.com):

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Végzettsége(k):
Diploma szám:
Nyilvántartási szám:
Lakhely:
E-mail cím:
Telefon:
Mire jelentkezik?  – Teljes képzésre / Csak önismeretre /  Csak szemináriumra
Milyen szintű képzés a végső célja?  –  Csoportvezető / Csoportpszichoterapeuta / Csoportanalitikus pszichoterapeuta

A jelentkezéshez szükséges mellékletek:

  • Szakmai önéletrajz
  • Motivációs levél